Rodeo V4 - Orechová Potôň 2021

Informácie k samotným pretekom:

Dvojkolový systém súťaže  s 12 súťažiacimi  z krajín V4 (každá krajina mala 3 reprezentantov), kde každý súťažiaci absolvoval dve jazdy zručnosti na vyznačenej trati v poradí, ktoré bolo  vylosované pred začiatkom pretekov.

Nesprávne zdolanie prekážky bolo hodnotené trestnými sekundami ktoré sa pripočítajú k dosiahnutému času. Do druhého kola nastúpili súťažiaci podľa predbežného poradia z prvého kola zostupne od najhoršieho času.

Výsledný čas bol súčtom časov v jednotlivých kolách s pripočítaním trestných sekúnd.

Pretekalo sa na  nákladnom automobile značka MAN s manuálnou prevodovkou, dvojnápravový, vybavený sýpacou nadstavbou a prednou snehovou radlicou, pričom sa štartovalo  na pokyn hlavného rozhodcu (celkom ich bolo  8)  mávnutím zástavkou.  

 

SC KSK delegovala na súťaž 2 osoby zo strediska Rožňava:

–   Milana Hajdúka, absolútneho  víťaza Rodeo SR  2019, ktorý  nás reprezentoval, ako vodič,

–   Gabriela  Grecmachera, vedúceho strediska SC KSK  Rožňava ako doprovod a čestný člen delegácie.

Umiestnenie:

1 a 2 miesto obsadili reprezentanti z HU, tretie miesto vodič z ČR.

Náš reprezentant  sa umiestnil na 5 mieste, ako najlepší Slovák.