Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 09/06/2021
Číslo zmluvy: 96/03/2021/SCKSK
Zmluvná strana: JASANIMA-Domov sociálnych služieb
Predmet: v texte
Cena s DPH (€): v texte
Príloha