Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 19/07/2021
Číslo zmluvy: dodatok č. 11 k Protokolu č. 5 o zverení nehnuteľností do správy
Zmluvná strana: Košický samosprávny kraj
Predmet: v texte
Cena s DPH (€): v texte
Príloha