Dátum zverejnenia: 19/07/2021
Číslo zmluvy: dodatok č. 11 k Protokolu č. 5 o zverení nehnuteľností do správy
Zmluvná strana: Košický samosprávny kraj
Predmet: v texte
Cena s DPH (€): v texte
Príloha