Dátum zverejnenia: 11/01/2022
Číslo zmluvy: dodatok č. 12 k Protokolu č. 5 o zverení nehnuteľností do správy
Zmluvná strana: Košický samosprávny kraj
Predmet: v texte
Cena s DPH (€): v texte
Príloha