Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 11/01/2022
Číslo zmluvy: dodatok č. 12 k Protokolu č. 5 o zverení nehnuteľností do správy
Zmluvná strana: Košický samosprávny kraj
Predmet: v texte
Cena s DPH (€): v texte
Príloha