Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 10/06/2021
Číslo zmluvy: 177/05/2021/MO
Zmluvná strana: Enviroline, s.r.o. Košice
Predmet: v texte
Cena s DPH (€): v texte
Príloha