Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 12/08/2021
Číslo zmluvy: 199/06/2021/TV
Zmluvná strana: VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.
Predmet: v texte
Cena s DPH (€): v texte
Príloha