Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 09/09/2021
Číslo zmluvy: 293/09/2021/SCKSK
Zmluvná strana: Slovenská správa ciest
Predmet: v texte
Cena s DPH (€): v texte
Príloha