Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 28/10/2021
Číslo zmluvy: 399/10/2021/TV
Zmluvná strana: Ing. Ján Sokoly
Predmet: v texte
Cena s DPH (€): v texte
Príloha