Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 13/12/2021
Číslo zmluvy: 457/12/2021/MI
Zmluvná strana: Mgr. Beáta Hornyáková
Predmet: v texte
Cena s DPH (€): v texte
Príloha