Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 11/05/2021
Číslo zmluvy: 02/01/2021/SNV
Zmluvná strana: Simona Novotná, Ján Fabian, Štefan Fabian
Cena s DPH (€): v texte
Príloha