Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 16/04/2021
Číslo zmluvy: 104/03/2021/MI
Zmluvná strana: JUDr. Juraj Kus
Cena s DPH (€): v texte
Príloha