Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 13/05/2021
Číslo zmluvy: 113/04/2021/MO
Zmluvná strana: Optistream SK s.r.o.
Cena s DPH (€): v texte
Príloha