Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 24/03/2021
Číslo zmluvy: 125/07/2020/MO
Zmluvná strana: Zimermann Rastislav, Kerfah Nouri Salem, Kharfack Muna Salim
Cena s DPH (€): v texte
Príloha