Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 16/04/2021
Číslo zmluvy: 132/08/2020/SNV
Zmluvná strana: Pohoda Services s.r.o.
Cena s DPH (€): v texte
Príloha