Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 24/05/2021
Číslo zmluvy: 155/05/2021/MO
Zmluvná strana: VALBEK&PRODEX, spol. s r. o.
Cena s DPH (€): v texte
Príloha