Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 22/01/2021
Číslo zmluvy: 18/01/2021/TV
Zmluvná strana: UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Cena s DPH (€): v texte
Príloha