Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 13/11/2018
Číslo zmluvy: 184/10/2018/MI
Zmluvná strana: Obec Blatné Remety
Cena s DPH (€): v texte
Detail zmluvy
Príloha