Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 09/11/2017
Číslo zmluvy: 226/10/2017/TV
Zmluvná strana: LUMIX TRADE s.r.o. Trebišov
Cena s DPH (€): v texte
Detail zmluvy