Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 22/01/2021
Číslo zmluvy: 30/01/2021/TV
Zmluvná strana: Obec Kazimír
Cena s DPH (€): v texte
Príloha