Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 22/01/2021
Číslo zmluvy: 38/01/2021/MO
Zmluvná strana: DS ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Cena s DPH (€): v texte
Príloha