Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 16/02/2021
Číslo zmluvy: 56/02/2021/MO
Zmluvná strana: Tatrakon plus s.r.o.
Cena s DPH (€): v texte
Príloha