Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 11/03/2021
Číslo zmluvy: 58/02/2021/MI
Zmluvná strana: SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Cena s DPH (€): v texte
Príloha