Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 23/03/2021
Číslo zmluvy: 75/02/2021/MO
Zmluvná strana: COLAS Slovakia, a. s.
Cena s DPH (€): v texte
Príloha