Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 02/03/2021
Číslo zmluvy: 81/03/2021/SCKSK
Zmluvná strana: KOBIT - SK, s.r.o.
Cena s DPH (€): v texte
Príloha