Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 04/03/2021
Číslo zmluvy: 92/03/2021/SNV
Zmluvná strana: KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.
Cena s DPH (€): v texte
Príloha