Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 02/07/2018
Číslo zmluvy: 93/06/2018/SNV
Zmluvná strana: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Cena s DPH (€): v texte
Detail zmluvy