Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 27/01/2021
Číslo zmluvy: dod. č.1 k NZ 261/11/2017/SNV
Zmluvná strana: Pohoda Services s.r.o.
Cena s DPH (€): v texte
Príloha