Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 27/11/2017
Číslo zmluvy: dod.č.1 ku KZ 167/04/2017/MI
Zmluvná strana: Cyril Mráz - VODÁR
Cena s DPH (€): v texte
Detail zmluvy