Dátum zverejnenia: 18/03/2021
Číslo zmluvy: dod. č.10 k Protokolu č.5 o zverení nehnuteľností do správy
Zmluvná strana: Košický samosprávny kraj
Cena s DPH (€): v texte
Príloha