Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 22/01/2019
Číslo zmluvy: dod.č.4 k KZ 68/04/2017/TV
Zmluvná strana: Cyril Mráz - VODÁR
Cena s DPH (€): v texte
Detail zmluvy