Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 03/04/2019
Číslo zmluvy: dod.č.4 ku KZ 67/04/2017/MI
Zmluvná strana: Cyril Mráz - VODÁR
Cena s DPH (€): v texte
Detail zmluvy