Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 25/05/2020
Číslo zmluvy: dod. č.7 k Protokolu č.4 o zverení nehnuteľností do správy
Zmluvná strana: Košický samosprávny kraj
Cena s DPH (€): v texte
Detail zmluvy