Dátum zverejnenia: 14/01/2021
Číslo zmluvy: dod. č.8 k Protokolu č.4 o zverení nehnuteľností do správy
Zmluvná strana: Košický samosprávny kraj
Cena s DPH (€): v texte
Príloha