Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 29/03/2019
Číslo zmluvy: Dohoda o späťvzatí výpovede
Zmluvná strana: ABAS SR Management s. r. o.
Cena s DPH (€): v texte
Detail zmluvy