Dátum zverejnenia: 14/01/2019
Číslo zmluvy: príloha k dodatku č.4 k protokolu o zvereni hnuteľných vecí do správy
Zmluvná strana: Košický samosprávny kraj
Cena s DPH (€): v texte
Detail zmluvy