Číslo faktúry: 1020170806
Dodávateľ: DS Štrkopiesky, s.r.o.
IČO: 47515406
Adresa: Hájska cesta 711, 044 02 Turňa nad Bodvou
Popis: prenájom vibračného valca
Cena s DPH (€): 1299,48
Zmluva s ktorou súvisí: 159/09/2016/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/MO/1337
Doručené: 21/08/2017
Zverejnené: 29/09/2017