Číslo faktúry: 1031702744
Dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o.
IČO: 31659641
Adresa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: uskladnenie komunálneho odpadu
Cena s DPH (€): 43,42
Zmluva s ktorou súvisí: 1048/04/2013/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/SNV/717
Doručené: 07/08/2017
Zverejnené: 11/09/2017