Číslo faktúry: 170015
Dodávateľ: JANEKO s.r.o.
IČO: 36590134
Adresa: Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov
Popis: vysprávky výtlkov
Cena s DPH (€): 9600,00
Zmluva s ktorou súvisí: 110/06/2017/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/TV/1137
Doručené: 08/08/2017
Zverejnené: 11/09/2017