Číslo faktúry: 170017
Dodávateľ: JANEKO s.r.o.
IČO: 36590134
Adresa: Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov
Popis: vysprávky výtlkov
Cena s DPH (€): 7536,00
Zmluva s ktorou súvisí: 135/06/2017/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/TV/1198
Doručené: 08/08/2017
Zverejnené: 11/09/2017