Číslo faktúry: 17153
Dodávateľ: VILLA PRO s.r.o.
IČO: 31682731
Adresa: Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: elektronická rampa
Cena s DPH (€): 1495,20
Zmluva s ktorou súvisí: 1051/06/2017/SNV
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/SNV/1036
Doručené: 06/09/2017
Zverejnené: 29/09/2017