Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1718072
Dodávateľ: TRIS spol. s r.o.
IČO: 36202771
Adresa: Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
Popis: stabilizácia zosuvu cesty III/3460
Cena s DPH (€): 10157,60
Zmluva s ktorou súvisí: 99/05/2017/SC KSK
Doručené: 05/09/2017
Zverejnené: 09/10/2017