Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2012021
Dodávateľ: Jozef Toporcer
IČO: 51030853
Adresa: Dlhé Stráže 104, 054 01 Dlhé Stráže
Popis: zimná údržba
Cena s DPH (€): 240,00
Zmluva s ktorou súvisí: 08/01/2021/SNV
Doručené: 02/03/2021
Zverejnené: 25/03/2021