Číslo faktúry: 20170300
Dodávateľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
IČO: 46897992
Adresa: Mlynská 28, 040 01 Košice
Popis: súvislá oprava cesty III/3302 Žarnov-intravilán
Cena s DPH (€): 98406,00
Zmluva s ktorou súvisí: 114/06/2017/MO
Doručené: 30/08/2017
Zverejnené: 29/09/2017