Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210004
Dodávateľ: BPK s.r.o.
IČO: 50558064
Adresa: Bencúrova 14, 040 01 Košice
Popis: PD - rekonštrukcia strechy opravár. dielne
Cena s DPH (€): 17000,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1258/12/2020/SNV
Objednávka s ktorou súvisí: 2020/KE/2116
Doručené: 10/02/2021
Zverejnené: 31/03/2021