Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210101
Dodávateľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
IČO: 46897992
Adresa: Mlynská 28, 040 01 Košice
Popis: súvislá oprava III/3319 Hyľov - Zl.Idka
Cena s DPH (€): 40 127,58
Zmluva s ktorou súvisí: 107/07/2020/MO
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/MO/527
Doručené: 10/05/2021
Zverejnené: 18/06/2021