Číslo faktúry: 20210130
Dodávateľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
IČO: 46897992
Adresa: Mlynská 28, 040 01 Košice
Popis: rozšírenie a oprava obchádzkovej trasy (M4959)
Cena s DPH (€): 41061,13
Zmluva s ktorou súvisí: 149/05/2021/MO
Doručené: 11/05/2021
Zverejnené: 07/06/2021