Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210187
Dodávateľ: MOTOSPOL SK, s.r.o.
IČO: 50766350
Adresa: Slovenská 346/45, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Popis: hadice
Cena s DPH (€): 30,20
Zmluva s ktorou súvisí: 121/07/2020/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/TV/319
Doručené: 10/03/2021
Zverejnené: 06/04/2021