Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2021029
Dodávateľ: Slovenská cestná spoločnosť
IČO: 683736
Adresa: Koceľova 15, 821 08 Bratislava
Popis: členský príspevok za r. 2021
Cena s DPH (€): 1000,00
Zmluva s ktorou súvisí: 32/04/2019/SC KSK
Doručené: 01/02/2021
Zverejnené: 31/03/2021