Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210485
Dodávateľ: PRIM-EKO, s.r.o.
IČO: 36517411
Adresa: Veterná 979/32, 093 03 Vranov n./T
Popis: likvidácia odpadu
Cena s DPH (€): 614,16
Zmluva s ktorou súvisí: 134/08/2020/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/MO/677
Doručené: 11/05/2021
Zverejnené: 18/06/2021