Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2090190055
Dodávateľ: STRABAG s.r.o.
IČO: 17317282
Adresa: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Popis: oprava cesty III/3255 - Slovinky
Cena s DPH (€): 70735,51
Zmluva s ktorou súvisí: 110/07/2020/SNV
Objednávka s ktorou súvisí: 2020/SNV/1718
Doručené: 22/12/2020
Zverejnené: 07/01/2021